Job Application: Traducător

Title: Traducător

Fields marked with an asterisk (*) must be filled out before submitting.

Date personale

Nume
Prenume
Sex F
M
Data nașterii
Reşedinţa (ţara şi oraşul)
Limba maternă
Telefon mobil
Telefon fix
E-mail
ID Skype
Sunt traducător autoriat Da
Nu
Numărul de pagini traduse pe zi
Sunt PFA Da
Nu
Ce software utilizaţi?
Ani de experienţă în traduceri
Utilizaţii memorii de traducere? Da
Nu
Ce memorie?
Domeniile in care sunteţi specializat
Servicii oferite Traducere
Editare grafică
Educaţie
Interpretare (consecutivă)
Interpretare (simultană)
Subtitrare
Tarife pe pagină 2000 ccs limba ţintă

Combinaţie limbi #1

Limba sursă #1
Limba ţintă #1
Preţ lei pe pagină #1

Combinaţie limbi #2

Limba sursă #2
Limba ţintă #2
Preţ lei pe pagină #2

Combinaţie limbi #3

Limba sursă #3
Limba ţintă #3
Preţ lei pe pagină #3

Combinaţie limbi #4

Limba sursă #4
Limba ţintă #4
Preţ lei pe pagină #4

CV-ul dumneavoastră

Vă rugăm ataşaţi CV-ul